Depesze

Sąd uchylił decyzje UKE o odmowie unieważnienia przetargu na częstotliwości przyznane Midasowi
2014-09-23  |  17:11

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje Prezes UKE, która odmówiła unieważnienia przetargu na częstotliwości przyznane spółkom z Grupy Midas.

Sąd wydał 23 września nieprawomocny wyrok w sprawie powtórzonego  przetargu na dwie rezerwacje częstotliwości z zakresu 1710-1730 MHz i 1805-1825 MHz. Sąd uchylił decyzje Prezesa UKE  z  28 listopada 2012 roku oraz 8 listopada 2013 roku, na podstawie których Prezes UKE odmówił unieważnienia przetargu.

Wyrok został wydany wskutek rozpatrzenia skarg, złożonych przez T-Mobile Polska oraz Orange Polska.

Spółka Midas, której spółki zależne CenterNet oraz Mobyland otrzymały rezerwację częstotliwości w kwestionowanym przetargu ocenia, że spółki te mogą nadal w pełni korzystać z zarezerwowanych prawomocnie i ostatecznie na ich rzecz częstotliwości, a w konsekwencji nadal realizować założone cele działalności Grupy Kapitałowej Midas.

– Zarząd spółki obecnie nadal nie jest w stanie przewidzieć kierunku, jak również zakresu dalszych działań w tej sprawie, podejmowanych w przyszłości przez uczestników przedmiotowego postępowania. Obecnie spółka, CenterNet oraz Mobyland oczekują na doręczenie odpisu wyroku WSAW z uzasadnieniem, na podstawie analizy którego zostanie podjęta decyzja co do dalszych kroków w przedmiotowej sprawie – poinformowano w komunikacie.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także