Depesze

PZU ma zgodę związków zawodowych na zwolnienia grupowe
2014-09-12  |  16:27

PZU SA oraz jej spółka zależna PZU Życie zawarły 11 września porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi spółkach określające warunki zwolnień grupowych w okresie od 1 października do 29 listopada 2014.

Zgodnie z zapisami porozumienia restrukturyzacja ma objąć do 836 osób, w tym redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie do 230 pracowników z różnych grup zawodowych.

Spółka informuje, że z uwagi na złożoność procesu restrukturyzacji, w tym brak możliwości określenia ostatecznej liczby osób objętych restrukturyzacją zatrudnienia, w tym zwolnieniami grupowymi, spółka nie jest w stanie przedstawić informacji na temat poziomu oszczędności z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia.

 – Precyzyjne dane odnośnie liczby osób objętych restrukturyzacją oraz dokładna wysokość kosztów i oszczędności z tytułu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji będą znane po zakończeniu tego procesu – zaznaczono w komunikacie.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także