Depesze

PZU chce zwolnić do 230 pracowników
2014-09-09  |  12:55

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń podjął decyzję o kontynuowaniu procesu restrukturyzacji zatrudnienia w PZU oraz w spółce zależnej czyli  PZU Życie. Planuje zwolnić 230 pracowników.

Restrukturyzacja – jak podaje spółka w komunikacie – ma objąć do 836 osób, w tym szacuje się, że redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie do 230 pracowników z różnych grup zawodowych, co stanowi 2 proc. ogółu zatrudnionych w obydwu spółkach. Przeprowadzenie zwolnień planowane jest w okresie od października do listopada 2014 roku.

Zarządy PZU  i PZU Życie zwróciły się do związków zawodowych, działających przy spółkach  o przystąpienie do prac nad porozumieniami w sprawie zwolnień grupowych i przekazały do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy informacje o wszczęciu procedury zwolnień grupowych.

Koszt związany z wypłatą świadczeń na rzecz pracowników zwalnianych w związku z restrukturyzacją zatrudnienia został oszacowany w budżecie spółki.

Ostateczna liczba objętych restrukturyzacją pracowników oraz związane z nią koszty i oszczędności będą znane po zakończeniu procesu konsultacji ze związkami zawodowymi.

PZU prowadzi restrukturyzację zatrudnienia od 2010 roku.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także