Depesze

PZ Cormay: Sąd rozstrzygnie spór miedzy akcjonariuszami
2014-09-29  |  17:36

Akcjonariusz PZ Cormay zarzuca innym udziałowcom nielegalne porozumienie w celu przejęcia kontroli nad spółką i jej innowacyjnymi produktami. Sprawa trafiła do sądu.

Akcjonariusz PZ Cormay złożył 25 września pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie nielegalnego – jego zdaniem – przejęcia władzy w spółce PZ Cormay. W pozwie zaskarżył uchwały walnego zgromadzenia, będące podstawą zmian w składzie rady nadzorczej spółki i w konsekwencji, zmian w jej zarządzie, do których doszło 26 sierpnia.

Zdaniem powoda decyzje te zostały podjęte dzięki głosom akcjonariuszy, którzy zawarli porozumienie z naruszeniem obowiązków informacyjnych. Porozumienie godzi w interesy samej spółki oraz akcjonariuszy nieuczestniczących w porozumieniu.

Zdaniem powoda, to właśnie porozumienie pomiędzy funduszami inwestycyjnymi, będącymi akcjonariuszami spółki, pozwoliło na objęcie kontroli nad firmą oraz przełomowym na rynku  urządzeniem do badania krwi BlueBox i kilkoma innymi innowacyjnymi produktami. 

– Mimo osiągnięcia 38,92 proc. ogólnej liczby głosów w spółce PZ Cormay nie poinformowali ani Komisji Nadzoru Finansowego, ani spółki o przekroczeniu progów 25, 33 oraz 33 1/3 proc. głosów – podkreślono w komunikacie. – Akcjonariusze ci nie ogłosili także w odpowiednim czasie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji PZ Cormay w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów.

W opinii powoda odwołanie ze stanowisk osób, które posiadają bogate doświadczenie w branży, ekspercką wiedzę dotyczącą produktów oferowanych przez PZ Cormay S.A. oraz mają rozległą sieć kontaktów, pozwalających na skuteczny rozwój firmy, zostało przeprowadzone w sposób nielegalny i godzi w interes PZ Cormay S.A. oraz mniejszościowych udziałowców.

(Newseria Biznes)

Czytaj także