Depesze

Prima Moda: podpisane aneksy do umów kredytowych
2014-10-01  |  17:00

Prima Moda otrzymała podpisane aneksy do umów kredytowych z bankami Polska Kasa Opieki oraz Raiffeisen Bank Polska. Łacznie spółka pożycza w obu bankach 8 mln zł.

Pekao  przedłużył  do 31 marca 2015 wielocelowy kredyt z limitem 4 mln zł oraz umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na środkach obrotowych stanowiących podstawowe zabezpieczenie kredytu obniżając też  jego łączną wysokość  do 8 mln zł.

Raiffeisen Bank Polska ustalił natomiast górny limit wierzytelności spółki na kwotę 4,1 mln zł.

(Newsria Inwestor)

Czytaj także