Depesze

LPP: wysokość dywidendy na akcję wyniesie 93,60 zł
2014-08-28  |  09:30
LPP podało w komunikacie, że liczba akcji uprawnionych do udziału w podziale zysku za 2013 rok wynosi 1 812 145. W związku z tym dywidenda przypadająca na 1 akcję wyniesie 93,60 zł.
 

Czytaj także