Depesze

Pozew spółki zależnej MNI przeciwko 4fun Media
2014-09-03  |  15:42

MIT złożyła w sądzie pozew o naprawienie szkody, jaką spółka i jej udziałowiec – MNI poniosły w związku ze złożeniem przez 4fun Media wniosku o ogłoszenie upadłości MNI Premium.

MIT Mobile Internet Technology S.A., spółka zależna MNI Premium S.A., wniosła do sądu pozew o naprawienie wyrządzonej szkody przeciwko spółce 4fun Media S.A.

Pod koniec kwietnia zarządy MIT i MNI otrzymały informację z sądu o tym, że 4fun Media S.A. złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, obejmującej likwidację majątku spółki MNI Premium S.A.

W maju sąd umorzył postępowanie z wniosku o upadłość spółki MNI Premium S.A. z uwagi na brak legitymacji czynnej wnioskodawcy, tj. brak wierzytelności spółki 4fun Media S.A., która mogłaby stanowić podstawę do ogłoszenia upadłości MNI Premium.

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. uważa, że wniosek o ogłoszenie upadłości spółki MNI Premium S.A. został złożony w złej wierze i w związku z tym, składając przedmiotowy pozew, spółka MNI Premium S.A. będzie dochodziła od spółki 4fun Media S.A. między innymi : nakazania 4fun Media usunięcia skutków naruszenia poprzez opublikowanie oświadczenia na drugiej stronie w ogólnopolskim dzienniku o charakterze biznesowym (Puls Biznesu, Parkiet, Rzeczpospolita) z przeprosinami wobec MNI i MIT, zasądzenia 4fun Media wpłaty na rzecz wskazanej przez MNI Premium Fundacji kwoty 50 tys, zł oraz zapłaty przez 4fun Media kosztów postępowania.

Według zarządu emitenta nie zachodziły przesłanki do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki MNI Premium S.A., a działanie 4fun Media S.A. miało na celu tylko i wyłącznie wywarcie nacisku na spółkę MNI Premium S.A. w kontekście bieżącej współpracy oraz rozliczeń finansowych – wyjaśnia zarząd MIT Mobile Internet Technology. – Powyższe w sposób negatywny przeniosło się na wartość akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. i jej wiarygodność, jak również na wiarygodność spółki MNI, akcjonariusza większościowego emitenta.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także