Depesze

PGNiG Obrót Detaliczny członkiem Towarowej Giełdy Energii
2014-08-08  |  13:27

Firma zależna PGNiG będzie kupować paliwo na giełdzie i odsprzedawać je m.in. gospodarstwom domowym. To efekt wejścia firmy do grona członków Towarowej Giełdy Energii.

PGNiG Obrót Detaliczny uzyskał statut bezpośredniego członka Towarowej Giełdy Energii. Dzięki temu firma będzie mogła kupować gaz na giełdzie i sprzedawać je klientom zużywającym mniej niż 25 mln m sześc. gazu rocznie, w tym wszystkim gospodarstwom domowym.

To z jednej strony krok w kierunku rzeczywistej liberalizacji rynku gazu w Polsce, z drugiej zaś początek uzyskania niezależności operacyjnej spółki. Jako nowy podmiot, staliśmy się od tego momentu jednym z wielu dostawców paliwa gazowego do odbiorców detalicznych. Będąc jednak spółką wyodrębnioną ze struktur dotychczasowego podmiotu dominującego, nadal zachowujemy znaczny udział w rynku – napisał w komunikacie Tomasz Bukowski, prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

(Newseria Inwestor)

 

Czytaj także