Depesze

Petrolivest: W półroczu wzrosła strata netto spółki
2014-09-08  |  10:00

Strata netto spółki Petrolinvest, przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2014 wyniosła 71,3 mln zł. W tym samym okresie 2013 roku strata przekraczała 61,16 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki w I półroczu 2014 to 3 tys. zł przy 64 tys. zł w roku 2013.

Aktywa spółki 30 czerwca 2014 warte były  976,57 mln zł  wobec 1,1 mld pod koniec 2013 roku.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania spółki pod koniec czerwca 2014 przekraczały 727 mln  zł.  przy ponad 699 mln  zł 31 grudnia 2013.

W komunikacie spółka przyznaje, że ma problemy ze spłatą rat zaciągniętych kredytów

– Opóźnienie w zamknięciu transakcji sprzedaży udziałów Petrolinvest w kazachskiej spółce Emba oraz przedłużające się negocjacje z inwestorami zainteresowanymi współpracą w ramach projektu prowadzonego przez spółkę OTG wpływają bezpośrednio na zdolność spółki i Grupy Kapitałowej do regulowania bieżących zobowiązań – informuje spółka w komunikacie. – Łączna wysokość przeterminowanych zobowiązań Grupy według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosła 331,6 mln złotych, z czego kwota 273,0 mln złotych dotyczyła niespłaconego zadłużenia kredytowego wobec PKO BP i BGK oraz BCC.

Także zobowiązania krótkoterminowe nie znajdują pokrycia w aktywach krótkoterminowych spółki- przyznaje zarząd Petrolinvestu, podkreślając też, że regulowanie przez spółkę swoich zobowiązań w przyszłości wymaga dostępu do źródeł finansowania. Jak podkreślono Petrolinvest prowadzi zaawansowane projekty poszukiwawczo- wydobywcze na terenie koncesji w Kazachstanie i w Polsce

– Brak możliwości pozyskania finansowania w planowanej wysokości i terminie może mieć istotny wpływ na działalność, sytuację finansową i majątkową oraz wyniki spółki i Grupy Kapitałowej – zaznaczono w komunikacie.

Ze względu na nieterminowe przekazanie przez Petrolinvest raportu za I półrocze, GPW na początku września zawiesiła obrót akcjami spółki do 8 września 2014.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także