Depesze

Petrolinvest: MŚ nie przedłuża koncesji dla spółki zależnej Silurian
2014-09-29  |  09:37

Petrolinvest stracił dwie koncesje na wydobycie ropy i gazu. Ministerstwo Środowiska nie przedłużyło koncesji przyznanych spółce zależnej Silurian.

Ministerstwo Środowiska zakończyło, bez rozpoznania złożonych wniosków postępowania w sprawie przedłużenia dwóch koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego udzielonych spółce Silurian Sp. z o.o., która jest podmiotem zależnym od Petrolinvest. Spółka Petrolinvest posiada 91,70 proc. udziałów w Silurianie.

Pierwsza koncesja o nr 36/2011/p na poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego obejmuje obszar Maków Mazowiecki o powierzchni 699,17 km kw., druga obejmuje obszar Chodel o powierzchni 188,54 km kw.

Zarząd spółki wyjaśnia, że zakończenie procedowania przedłużenia wskazanych powyżej koncesji nastąpiło w związku z brakiem możliwości udokumentowania na moment obecny zabezpieczenia finansowania przedsięwzięcia w obszarze poszukiwań gazu łupkowego, wynikającym z opóźnień w pozyskaniu inwestora zainteresowanego podjęciem współpracy na rozpoczętych przez spółkę inwestycjach – komentuje Petrolinvest w komunikacie.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także