Depesze

NBP: Podaż pieniądza w sierpniu przekraczała 1 bln zl
2014-09-12  |  15:15

Podaż pieniądza M3 w sierpniu zwiększyła się o ponad 18 mld zł i wyniosła 1,02 bln zł - podał Narodowy Bank Polski.

Największy wzrost depozytów odnotowały niemonetarne instytucje finansowe. Znacząco wzrosły także depozyty przedsiębiorstw, a także – w mniejszym stopniu – gospodarstw domowych. Wyraźnie wzrosła akcja kredytowa dla przedsiębiorstw. Przyrost zadłużenia gospodarstw domowych był w większej części wynikiem osłabienia złotego.

W sektorze niemonetarnych instytucji finansowych odnotowano jeden z najwyższych w ostatnich latach wzrost depozytów. Ich wartość zwiększyła się w sierpniu o 7,8 mld zł do 56,5 mld zł. Wartość depozytów przedsiębiorstw wzrosła o niemal 5,5 mld zł i wyniosła 205,4 mld zł. Oszczędności w sektorze gospodarstw domowych także wzrosły  o 2,2 mld zł do poziomu 566,1 mld zł.

Stan należności od gospodarstw domowych zwiększył się o 5,6 mld zł i osiągnął poziom 587,1 mld zł. Jednak w większości przyrost ten wynikał z osłabienia złotego. Realnie kredyty dla gospodarstw domowych powiększyły się o ok. 2,4 mld zł. Znacząco wzrósł natomiast poziom zadłużenia przedsiębiorstw, który zwiększył się o niemal 5,4 mld zł osiągając wartość 297,1 mld zł. Nieco mniejszy wzrost zadłużenia odnotowano także w sektorze niemonetarnych instytucji finansowych, od których należności wzrosły o 2,2 mld zł, osiągając wartość prawie 47,7 mld zł.

Tzw. agregat M3 obejmuje całkowitą podaż pieniądza- gotówkę w obiegu, wkłady i depozyty w instytucjach finansowych, operacje z przyrzeczeniem odkupu pomiędzy bankami, a sektorem niebankowym oraz papiery dłużne.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także