Depesze

Nadzorca Dolnośląskich Surowców Skalnych chce upadłości z likwidacją majątku
2014-09-22  |  09:48

Nadzorca sądowy spółki Dolnośląskie Surowce Skalne chce, by sąd zmienił postanowienie o ogłoszeniu jej upadłości z możliwością układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku.

Dolnośląskie Surowce Skalne w upadłości układowej 19 września 2014 r. otrzymały informację o złożonym przez nadzorcę sądowego piśmie z wnioskiem o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego.

W piśmie nadzorca zwraca uwagę na możliwość niezawarcia układu z uwagi na zachowanie głównego wierzyciela spółki, Banku Zachodniego WBK, który odmawia objęcia swoich wierzytelności pozaukładowych układem w oparciu o wypracowane dotychczas propozycje układowe.

Podkreślił też, że w związku z trwającymi postępowaniami egzekucyjnymi znacząco utrudnione jest funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

W ocenie nadzorcy sądowego na obecnym etapie zatwierdzenie i wykonanie układu przez Dolnośląskie Surowce Skalne  nie będzie możliwe.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także