Depesze

Mostostal Płock miał w I półroczu 1,8 mln zł zysku wobec ub.r. straty
2014-08-22  |  10:00

Spółka budowlana działająca w branży paliwowej poprawia wyniki sprzedaży i notuje zysk, głównie dzięki zamówieniom z Orlenu.

Zysk netto spółki, która oferuje specjalistyczne usługi budowlano-montażowe, głównie w branży paliwowej, był w I półroczu na poziomie 1,83 mln zł, wobec straty w tym samym okresie ub.r. w wysokości 4,42 mln zł.

Przychody ze sprzedaży Mostostalu Płock SA w I półroczu 2014 wyniosły 53,3 mln zł i były wyższe o 30,8 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W okresie sprawozdawczym największymi odbiorcami usług byli: PKN Orlen S.A. z udziałem 56,1 proc., IDS-BUD S.A.  z udziałem 21,4 proc., Gdańska Stocznia Remontowa z udziałem 18,7 proc. Pozostali odbiorcy nie przekroczyli dziesięcioprocentowego progu udziału w sprzedaży spółki – podaje spółka w raporcie.

Największe kontrakty minionego półrocza dla spółki to: prace mechaniczno-montażowe ramach projektu Budowa instalacji do odsiarczania spalin za 14,8 mln zł, 4 zbiorniki na ropę w ramach inwestycji Terminal Naftowy w Gdańsku Etap I za 11,4 mln zł, wykonanie i montaż modułów produkcyjnych oraz pozostałych instalacji części nawodnej na platformy FPF za 19,6 mln zł.

Firma działała w minionym półroczu głównie w województwach mazowieckim i pomorskim.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także