Depesze

Moody's Investors Service: Obniżenie ratingu PGNiG na Baa3 z perspektywą stabilną
2014-10-01  |  08:44

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa poinformował, że 30 września powziął wiadomość, iż agencja ratingowa Moody's Investors Service dokonała obniżenia oceny kredytowej PGNiG z Baa2 na Baa3 z perspektywą stabilną.

Głównymi powodami obniżenia ratingu w opinii Moody's są zmiana profilu ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej związana ze wzrostem udziału segmentu Poszukiwanie i wydobycie, oraz zagrożenia wynikające ze zmian na polskim rynku gazu w kontekście zawartych przez spółkę kontraktów w formule take-or-pay i ceny surowca, którą spółki musi w związku z tym płacić. Perspektywę ratingu określono jako stabilną, podkreślając silną pozycję finansową i płynnościową Spółki.

Równocześnie agencja ratingowa obniżyła tymczasowy rating średnioterminowego programu emisji obligacji PGNiG Finance AB o wartości 1,2 mld euro z Baa2 do Baa3.

Przyznany PGNiG rating na poziomie Baa3 wynika z zajmowanej przez grupę kapitałową pozycji dużego, pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, dominującej pozycji na polskim rynku gazu, zdolności generowania dużych i zasadniczo stabilnych przepływów pieniężnych z działalności regulowanej w obszarze dystrybucji i magazynowania oraz  bardzo dobrej obecnie sytuacji finansowej i płynnościowej.
Równocześnie negatywny wpływ na ocenę ratingową miała zmienność zysku netto, wysoki poziom uzależnienia od dostaw gazu z importu, pochodzących głównie od rosyjskiego Gazpromu, formuła take-or-pay zawarta w długoterminowych kontraktach na dostawy gazu oraz rosnąca ekspozycja przepływów pieniężnych na ryzyko zmian cen surowca oraz ryzyko dotyczące wydobycia z własnych złóż ropy naftowej i gazu.

Zdaniem Agencji, stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla elastyczność finansową PGNiG, którą spółka zawdzięcza obecnie dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, co powinno pomóc PGNiG zamortyzować niekorzystne zdarzenia rynkowe, które mogą pojawić się w okresie krótko- i średnioterminowym.

Zarząd PGNiG ocenia sytuację płynnościową Spółki jako bezpieczną, a potrzeby finansowe spółki w związku z realizacją programu inwestycyjnego jako zaspokojone.

Zarząd PGNiG podkreśla, iż utrzymanie ratingu inwestycyjnego jest ważne, szczególnie w świetle prowadzonych inwestycji zwiększających bezpieczeństwo energetyczne państwa, ponieważ w istotny sposób wpływa na możliwość realizacji oraz koszt finansowania tych inwestycji.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także