Depesze

Mirbud: Spółka zależna ma kontrakty na budowy dróg za 17 mln zl
2014-10-02  |  10:35

Należąca do Mirbudu spółka Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia zbuduje dwie drogi za ponad 17 mln zł.

Pierwszy kontrakt Kobylarni dotyczy budowy obwodnicy Drezdenka i jest wart ponad 7,4 mln zł brutto. Umowa została podpisana z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Drugi projekt obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 11 w okolicy miasta Podanin i jest wart ponad 10 mln złotych brutto. Umowa została zawarta z GDDKiA Oddział w Poznaniu. Obwodnica Drezdenka jest budowana na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 156 i 160 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 174. Etap I od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 156 i 160 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181. Trasa przebiega przez tereny administracyjnie znajdujące się w gminie Drezdenko stanowiącą część powiatu strzelecko – drezdeneckiego i należy do województwa lubuskiego.

– W ramach inwestycji zbudujemy między innymi 2 ronda, przejście podziemne dla zwierząt, przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów, nowe chodniki, a także wybudujemy kanalizację deszczową i oświetlenie – mówi Jerzy Łuczak prezes PBDIM Kobylarnia. – Inwestycja powinna skończyć się w sierpniu 2015 roku. Pozwoli ona zdecydowanie zmniejszyć ruch drogowy w Drezdenku.”

Druga rozpoczęta przez spółkę inwestycja obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 11 w miejscowości Podanin, długości 2,6 km. Zasadniczym zadaniem projektowanej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa i poprawienie warunków ruchu.

Projektowana przebudowa obejmuje: wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 11, przebudowę skrzyżowań poprzez wydzielenie dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w lewo, ograniczenie dostępności poprzez budowę dróg dojazdowych, budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej budowę chodników oraz poprawę odwodnienia.

Inwestycja powinna zostać zakończona pod koniec listopada tego roku.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także