Depesze

Stopklatka: Kupno praw do filmów z Warner Bros.
2014-09-26  |  16:48

Stopklatka 25 września podpisała z Warner Bros. International Television Distribution Inc. umowę zakupu za 695 tys usd praw do filmów w ramach licencji.

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Warner Bros na rzecz Stopklatka praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej z równoczesną reemisją w sieciach kablowych i satelitarnych oraz IPTV.

Licencjobiorca uprawniony jest do wykorzystania nabytych tytułów na potrzeby kanału Stopklatka TV. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych filmów został indywidualnie ustalony dla każdego z nich.

Łączna kwota, jaką Stopklatka zobowiązana jest zapłacić za wszystkie nabyte filmy wynosi 695 tys usd.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także