Depesze

Graphic: słabe wyniki w I półroczu
2014-09-24  |  10:44

Spółka Graphic zwiększyła w I półroczu przychody i zmniejszyła straty. W II półroczu oczekuje ożywienia na rynku reklamowym i wzrostu przychodów.

W II kwartale Graphic  wygenerowała ok. 732 tys zł przychodów ze sprzedaży, co poprawiło wynik za dany kwartał roku poprzedniego, kiedy to przychody ze sprzedaży zamknęły się kwotą ok. 490 tys zł.

Spółce udało się zmniejszyć stratę netto, która na koniec analizowanego okresu wyniosła ok. 51 tys. zł., w odniesieniu do roku poprzedniego, w którym strata wyniosła ok. 90 tys. zł. Wartość kapitału własnego spółki wynosi 1,8 mln.

– W wynikach finansowych spółki dało się negatywnie odczuć sezonowość popytu na usługi reklamowe. Z analiz wynika, że zwiększony popyt odczuwalny jest w II półroczu, natomiast I półrocze przeważnie przynosi niższe przychody co znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych – informuje komunikat.

Powołując się na analityków domu mediowego Starlink spółka ocenia, że najgorsze chwile rynek reklamy ma już za sobą i  w I kwartale dał się zaobserwować wzrost wydatków na reklamę.

– W związku z powyższym, Emitent przewiduje wzrost przychodów w kolejnych kwartałach – podkreślono.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także