Depesze

Benefit Systems SA wprowadzi do obrotu prawie 70 tys. akcji serii C
2014-09-29  |  16:09

W związku z założeniami programu motywacyjnego spółki, Benefit Systems wypuści akcje serii C, na co otrzymała zgodę zarządu GPW.

Zarząd GPW postanowił  dopuścić i wprowadzić z dniem 2 października 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 68 720 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Benefit Systems. Akcje będą miały wartość nominalną 1 zł każda. Istnieje warunek dokonania rejestracji papierów przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z dniem 2 października 2014 roku.

Emisja akcji serii C wprowadzonych i dopuszczonych do obrotu giełdowego na podstawie ww. uchwały została przeprowadzona zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego na lata 2011-2013 opisanym szczegółowo w prospekcie emisyjnym spółki.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także