Depesze

Markit Economics: Polski PMI wyższy niż w sierpniu
2014-10-01  |  09:33

Indeks PMI dla polskiego przemysłu wzrósł we wrześniu do poziomu 49,5 pkt. W sierpniu PMI osiągnął poziom 49 pkt. – poinformował Markit Economics.

Wskaźnik zasygnalizował pogorszenie warunków w polskim sektorze przemysłowym we wrześniu, co jest zgodne z trendem rejestrowanym w III kwartale. Wielkość produkcji spadła w tempie najszybszym od maja 2013 roku, a liczba nowych zamówień zmalała czwarty miesiąc z rzędu.

– Jednak – jak podkreślono w komunikacie – ogólne tempo pogorszenia warunków w sektorze wyhamowało i było stosunkowo niewielkie. Każda wartość PMI powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze. We wrześniu wskaźnik PMI odnotował poziom 49,5, co oznacza, że w całym III kwartale tego roku rejestrował wartości poniżej neutralnego progu 50,0. Cztery spośród pięciu głównych komponentów wskaźnika odnotowały negatywne wartości, które wpłynęły na finałowy odczyt. Wyjątkiem był poziom zatrudnienia. Jednak wskaźnik PMI wzrósł po raz pierwszy od lutego i zasygnalizował tylko nie wielkie tempo spadku.

We wrześniu liczba nowych zamówień otrzymanych przez polskich producentów zmalała czwarty miesiąc z rzędu, jednak w tempie słabszym niż w lipcu i sierpniu. Zamówienia eksportowe spadły piąty miesiąc z rzędu, co część firm uzasadniała słabszym popytem wynikającym z kryzysu na Ukrainie i związanymi z nim sankcjami oraz ogólną niepewnością na rynkach. Jednak spadek liczby zamówień eksportowych był niewielki i nieznacznie słabszy niż ten odnotowany dla całkowitej liczby nowych zamówień.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także