Depesze

Lokaty Budowlane: Kupno działek pod inwestycję w Warszawie
2014-10-01  |  17:10

Spółka Lokaty Budowlane zawarła ostateczne umowy kupna 2 działek przy ulicy Chłodnej w Warszawie o łącznej powierzchni 956 mkw. Zapłaciła za nie ponad 3,6 mln zł.

Zawarcie umowy – jak poinformowano w komunikacie – wiązało się z wpłaceniem 2,7 mln zł. Pozostała kwota, przeszło 1 mln zł została sprzedającym zapłacona w formie zaliczek przed przeniesieniem własności działek, na podstawie umowy przedwstępnej.

Na obu działkach może powstać budynek mieszkalno-usługowy o wysokości do 32 m. Emitent po zapoznaniu się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który wszedł w życie w dniu 15 sierpnia, wystąpił o zgodę na odstępstwo od ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, by uzyskać lepsze niż pierwotnie planowano parametry inwestycji. Obecnie kontynuowane są prace projektowe dla tej inwestycji.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także