Depesze

Libet spłaci we wrześniu zadłużenie wobec Banku Pekao. Na ten cel spółka zaciąga nowy kredyt
2014-09-17  |  07:55

Libet spłaci 30 września całość zadłużenia w Banku Pekao. Na ten cel spółka zaciąga kredyt w konsorcjum BZ WBK oraz SGB-Banku.

Spółka Libet 15 września zawiadomiła Bank Pekao o zamiarze spłaty z dniem 30 września 2014 roku całości zadłużenia bankowego spółki w tym banku.

Spłata spowoduje wygaśnięcie umowy znaczącej tj. umowy kredytów z 23 marca 2011 roku.

Spłata dokonana zostanie z wykorzystaniem kredytów bankowych zaciągniętych przez spółkę na podstawie umowy kredytów zawartych z konsorcjum Banku Zachodniego WBK oraz SGB-Bank.

– Spółka wskazuje, iż wszczęty w/w zawiadomieniem proces refinansowania jej zadłużenia bankowego stanowi kolejny praktyczny i wymierny krok komunikowanej już na rynku strategii obniżania zadłużenia długoterminowego spółki i zmniejszenia krótkoterminowych ciężarów jego obsługi – podkreślono w komunikacie.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także