Depesze

Leonidas Capital sprzedał Ex-Debt Partners
2014-09-30  |  10:07

Leonidas Capital realizując proces reorganizacji grupy kapitałowej sprzedał wszystkie posiadane akcje spółki Ex-Debt Partners, które stanowiły 73,98 proc. udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

- Mając na uwadze ujemną rentowność, jaką wypracowuje grupa kapitałowa Ex-Debt Partners, w opinii zarządu spółki powyższa transakcja będzie miała pozytywne przełożenie na wyniki finansowe grupy kapitałowej Leonidas Capital- podkreslono w komunikacie.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także