Depesze

KNF: Zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki Synektik
2014-10-02  |  17:22

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Synektik, dostawcy produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej.

Do obrotu na rynku regulowanym  GPW  dopuszczonych zostanie 8,5 mln akcji serii od A do E o wartości nominalnej 0,5 zł każda, co stanowi 100 proc. akcji spółki.

Wprowadzającym na rynek regulowany GPW jest Trigon DM. Synektik nie prowadzi oferty publicznej. Spółka dysponuje środkami własnymi oraz pozyskanymi z emisji akcji na New Connect w grudniu 2013.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także