Depesze

KNF: BNP Paribas może przejąć BGŻ
2014-09-02  |  14:02

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na przejęcie udziałów w Banku Gospodarki Żywnościowej SA przez BNP Paribas SA.

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez francuski bank BNP Paribas SA akcji Banku Gospodarki Żywnościowej SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

KNF przeanalizowała sytuację banku BNP Paribas oraz kwestie techniczne przejęcia.

BGŻ ma zostać połączony z BNP Paribas Bank Polska poprzez przejęcie działalności BNP Paribas Bank Polska przez BGŻ oraz prowadzenia działalności połączonego banku pod nazwą Bank Gospodarki Żywnościowej. Do połączonego banku będzie także włączona działalność bankowa BNP Paribas SA Oddział w Polsce oraz Sygma Banque SA Oddział w Polsce.

Akcje połączonego banku będą notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie a ich ilość w wolnym obrocie ma zostać zwiększona o co najmniej 25 proc.  

Okresowo Rabobank pozostanie mniejszościowym akcjonariuszem BGŻ, a tym samym będzie nadal ponosił współodpowiedzialność za działanie banku.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także