Depesze

KB Dom: umowa na budowę apartamentowca w Warszawie za 25 mln zł
2014-09-30  |  08:23

Korporacja Budowlana Dom jako inwestor zastępczy zbuduje apartamentowiec w Warszawie za ponad 25 mln zł.

Korporacja Budowlana Dom otrzymał od spółki zależnej zawiadomienie o zawarciu w dniu 29 września ze spółką Śródmieście Wilanów  umowy o pełnienie obowiązków inwestora zastępczego.

Zgodnie z umową KB Dom przyjęła do wykonania czynności mające na celu przygotowanie, realizację i oddanie do użytkowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie w dzielnicy Wilanów, w którym zaprojektowanych zostało 122 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale usługowe, wraz z zagospodarowaniem terenu, garażem podziemnym, małą architekturą, chodnikami, drogami wewnętrznymi i infrastrukturą. Termin zakończenia realizacji został ustalony na 31 stycznia 2016.

Z tytułu realizacji umowy KB Dom przysługiwać będzie wynagrodzenie szacowane przez strony na dzień podpisania umowy na kwotę 25,2 mln zł netto. Ponadto KB Dom Sp. z o.o. przysługiwać będzie premia w przypadku uzyskania oszczędności obniżających koszty budowy inwestycji. Wynagrodzenie to będzie nie większe jak 50 proc. uzyskanych oszczędności. Obniżenie kosztów budowy inwestycji uprawnia do premii o ile nie jest następstwem obniżenia standardów technicznych, użytkowych i estetycznych budynków, budowli i ich otoczenia.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także