Depesze

NDI wykona ostatni etap budowy lini kolejowej z Olsztyna na lotnisko w Szymanach
2014-09-23  |  15:58

Konsorcjum stworzone przez sopocką spółkę NDI złożyło najkorzystniejszą ofertę na rewitalizację i modernizację linii kolejowych łączącej  lotnisko w Szymanach z Olsztynem. Oferta  NDI wyniosła 61,3 mln zł brutto.

W przetargu wzięło udział siedem firm. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia kwotę 68,3 mln zł brutto.

W ramach kontraktu zostanie wybudowane ok. 1,57 km nowej linii odchodzącej od linii nr 35 przed stacją Szymany do terminala Portu Lotniczego Mazury w Szymanach wraz z budową peronu, wiaty peronowej i obiektów małej architektury przy terminalu lotniczym w Szymanach.

Drugie zadanie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj i będzie polegało na budowie Lokalnego Centrum Sterowania ruchem na stacji w Szczytnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wykonawca będzie musiał zrealizować zakres zamówienia w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także