Depesze

GDDKiA: oferta konsorcjum Budimexu na budowę odcinka drogi S7 jest najkorzystniejsza
2014-09-22  |  13:04

Budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek za ponad 292,2 mln zł brutto przeprowadzić ma konsorcjum stworzone przez Budimex i hiszpańską spółkę Ferrovial Agroman.

Z informacji podanych przez GDDKiA wynika, że oferta złożona przez konsorcjum była najkorzystniejsza, budowa potrwać ma 20 miesięcy, a gwarancja obejmować ma nowa drogę przez 10 lat.  

Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę odcinka drogi ekspresowej dwujezdniowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, budowa dróg gospodarczych, serwisowych i zbiorczych, węzłów drogowych, obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska i oświetlenia.

Inwestycja  na długości 9,1 km pokrywa się z istniejącym korytarzem drogi krajowej nr 7. Początkowy odcinek trasy biegnie przez teren pojezierza Iławskiego o urozmaiconej rzeźbie terenu w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i usługowej miasta Miłomłyn. Dalej przebiega ona nad Kanałem Elbląskim, który jest wpisany do rejestru zabytków klasy zerowej, przecina kompleksy leśne, następnie przebiega pomiędzy Jeziorem Piławki, a Jeziorem Drwęckim, które położone jest w obszarze Natura 2000. W Ostródzie, droga S7 łączyć się ma z projektowanym północnym odcinkiem obwodnicy Ostródy.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także