Depesze

GDDKIA: Obwodnicę Inowrocławia za 359 mln zł zbuduje Mirbud (aktualizacja)
2014-09-23  |  14:43

Konsorcjum zawiązane przez Mirbud zbuduje za 359 mln zł obwodnicę Inowrocławia  poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad.

GDDKIA w Bydgoszczy uznała w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obwodnicy Inowrocławia najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum zawiązane przez Mirbud oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim.

Wartość oferty brutto wynosi 359 mln zł.

– Oferta złożona przez konsorcjum w/w firm spełniała wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu i otrzymała najwyższą ilość punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wyboru ofert – poinformowano w komunikacie.

Konsorcjum chce wybudować obwodnicę miasta w terminie 27 miesięcy od daty zawarcia umowy za kwotę ponad 359 mln zł. Oferuje też 10 lat gwarancji.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, oprócz ceny, punktowany był termin wykonania prac oraz okres gwarancji. Po upływie czasu na wniesienie ew. odwołań oraz po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej postępowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy, a następnie rozpoczęcie prac.

Inwestycja polegać będzie na budowie prawie 19 km trasy posiadającej po dwa pasy w obu kierunkach. Obwodnica ominie miasto od wschodu i znacznie skróci czas przejazdu kierowców jadących na trasie Toruń – Poznań. Inwestycja zakłada też budowę 3 węzłów drogowych ( „Latkowo”, „Jacewo” i „Tupadły” ), kilkunastu obiektów inżynierskich a także przebudowę istniejącej sieci drogowej. W ramach prac wykonanych zostanie również wiele urządzeń ochrony środowiska.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także