Depesze

IFEA skupuje swoje akcje za ponad 110 mln zł (aktualizacja)
2014-09-26  |  09:40

Spółka IFEA zawarła umowy z grupą spółek giełdowych na mocy której odkupi ponad 42 proc. swoich akcji w celu ich umorzenia. Za udziały zapłaci ponad 110 mln zł.

Umowy zostały zawarte na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników IFEA z 25 września wyrażającej zgodę na nabycie przez tę spółkę udziałów własnych.

Od spółki FON IFEA  kupuje ponad 9,9 tys udziałów, 19,50 proc. wszystkich akcji,  za ponad 49,8 mln zł.

Od spółki Atlantis IFEA  kupuje ponad 9,6 tys udziałów, 18,89 proc.wszystkich akcji,  za 48,6 mln zł.

Od spółki Elkop IFEA kupuje ponad  1,3 tys udziałów, 2,66 proc.  wszystkich akcji,  za przeszło 6,8 mln zł.

Od spółki Investment Friends Capital  IFEA kupuje ponad  1,2 tys udziałów, 2,35 proc. wszystkich akcji,  za przeszło  6 mln zł.

Umowy określają, że udziały będące ich przedmiotem zostaną zbyte po cenie nominalnej. IFEA zapłaci za nie do  30 kwietnia 2015.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także