Depesze

Hochtief zbuduje dla Ronson Europe osiedle mieszkaniowe w Warszawie
2014-09-12  |  17:40

Hochtief Polska zbuduje dla Ronson Europe osiedle mieszkaniowe w Warszawie. Koszt netto inwestycji przekracza 84 mln zł, a  jej I etap ma się zakończyć w  2016 roku.

Ronson Development, spółka zależna Ronson Europe N.V. podpisała 12 września z firmą Hochtief Polska umowę, której przedmiotem jest wybudowanie w Warszawie, jako generalny wykonawca zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi.

Wynagrodzenie dla spółki Hochtief z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 84,4 mln zl, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT.

Prace budowlane w ramach I etapu zostaną rozpoczęte we wrześniu, natomiast prace w ramach II etapu po zleceniu ich wykonania przez zamawiającego. Jednocześnie uzgodniono, iż nastąpi to nie później niż do 12 czerwca 2015.

Wykonanie prac przewidzianych w ramach I etapu jest przewidziane na koniec maja 2016, natomiast w zakresie prac przewidzianych w ramach II etapu w terminie dwudziestu miesięcy od dnia zlecenia prac przez zamawiającego.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także