Depesze

Hawe: Wzrost przychodów w I półroczu br. o 68 proc. rdr, zysk spadł do 18 mln zł
2014-09-01  |  10:30

Hawe notuje wzrosty przychodów we wszystkich głównych segmentach. Spada jednak zysk ze względu na dużo wyższe koszty rdr.

Grupa Hawe, działająca w obszarze telekomunikacji, zakończyła I półrocze 2014 r. z zyskiem netto przypadającym na akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 18,09 mln zł. Jest to wynik niższy o ponad 54 proc. rdr.

Wynik jest spowodowany wysokimi kosztami sprzedanych produktów, towarów i materiałów, które w I półroczu wyniosły 107,9 mln zł i jest to 3-krotnie więcej niż rok wcześniej.

Przychody grupy wyniosły 138,19 mln zł, o 68 proc. więcej rok do roku.

Dzięki realizacji dużych projektów infrastrukturalnych spółka notuje też skokowy wzrost przychodów. Jesteśmy zadowoleni z wyników, które są nieco lepsze od naszych wewnętrznych założeń z początku roku – powiedział Krzysztof Witoń, prezes zarządu Hawe S.A.

Wzrost przychodów to efekt głównie wpływów z realizacji projektów związanych z programem Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW).

Hawe za pośrednictwem spółki Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowego (ORSS) realizuje w jego ramach, projekty sieci w województwach podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim – tłumaczy Hawe w raporcie.

Wpływ na wyższe przychody półrocza miały także wyższe 6-krotnie przychody w II kwartale z segmentu „usługi serwisowe i budowlane”, do którego wlicza się projekty szerokopasmowe. Przychody w segmencie „usługi telekomunikacyjne” były w II kwartale o 272 proc. wyższe niż przed rokiem i wyniosły 13,15 mln zł. Jest to, m.in. efekt przejęcia przez Hawe spółki telekomunikacyjnej Mediatel notowanej na GPW. Przychody w segmencie „leasing i sprzedaż infrastruktury telekomunikacyjnej” wzrosły o 41 proc. rok do roku do 27,73 mln zł.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także