Depesze

GUS: Gorsze wyniki zakładów ubezpieczeń w I półroczu
2014-09-22  |  14:44

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu były gorsze niż przed rokiem. Jak wyliczył Główny Urząd Statystyczny, spadły zyski zakładów ubezpieczeń majątkowych, wzrosły zajmujących się ubezpieczeniami na życie.

GUS informuje, że w I półroczu składka przypisana brutto ogółem wyniosła 27,7 mld zł. Było to o 7,4 proc. mniej niż w roku 2013. 14,2 mld zł, o 11,3 mniej niż przed rokiem stanowiły składki pochodzące z ubezpieczeń na życie, a 13,4 mld zł z ubezpieczeń majątkowych (spadek 2,9 proc.).

Przychody z działalności lokacyjnej wyniosły 6,5 mld zł, o 24,3 proc. mniej niż przed rokiem.

W strukturze kosztów znaczącą pozycję stanowiły odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w I półroczu przekraczały 17,2 mld zł i były niższe o 11,6 proc. niż przed rokiem. Z tytułu polis życiowych wypłacono ich 10,5 mld zł, o 18,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Odszkodowania majątkowe wzrosły o 2,0 proc, przekraczając 6,7 mld zł. Koszty działalności lokacyjnej zmniejszyły się o połowę i ukształtowały na poziomie 1,7 mld zł.

Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 4,4 mld zł i był niższy o 33,4 proc. niż w I półroczu roku poprzedniego. Z tego zysk z ubezpieczeń na życie przekroczył 1,8 mld zł, co oznacza wzrost o 31,8 proc. Zysk z ubezpieczeń majątkowych spadł 50,8 proc. i wyniósł 2,5 mld zł.

W połowie roku zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało 58 zakładów ubezpieczeń (przed rokiem 59). Działalność w ubezpieczeniach na życie prowadziło 27 towarzystw, a pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe obsługiwało 31 firm, w tym jeden zakład reasekuracji.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także