Depesze

GPW: Debiut Polwaxu 6 października
2014-10-03  |  08:35

Polwax zadebiutuje na giełdzie 6 października – zdecydował zarząd GPW.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił wprowadzić 6 października w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ok. 8 mln akcji zwykłych na okaziciela spółki Polwax o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

Akcje Polwaxu będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą POLWAX i oznaczeniem PWX.

 (Newseria Inwestor)

Czytaj także