Depesze

GDDKiA szuka wykonawców trasy S5
2014-09-24  |  12:20

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy ogłosiła przetarg na wykonawców trzech odcinków drogi ekspresowej S5.

Bydgoska GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinkach: Nowe Marzy – Dworzysko ( 23,3 km ); Dworzysko – Aleksandrowo ( 22,4 km ) oraz Jaroszewo – granica województwa ( 25,1 km ).

Ogłoszenie przetargu na pozostałe odcinki drogi ekspresowej S5 planowane jest do 15 października bieżącego roku.

Droga ekspresowa S-5  będzie miała dwa pasy ruchu w każdym kierunku (docelowo trzy pasy w każdym kierunku). Inwestycja obejmować będzie m.in. budowę nowych i przebudowę istniejących węzłów drogowych, przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych, budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych i serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki, przejść dla zwierząt, Miejsc Obsługi Podróżnych oraz  budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także