Depesze

GDDKiA: Przetarg na obwodnicę Sanoka
2014-10-01  |  11:03

Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na realizację 7-kilometrowej obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej 28. Termin składania wniosków w pierwszym etapie postępowania mija 31 października.

Wnioski złożone w pierwszym etapie postępowania będą weryfikowane m.in. pod kątem posiadanego potencjału, którego minimalny poziom określony został w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający oceni także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia w szczególności do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu przetargowym zostaną zaproszeni w drugim etapie do złożenia ofert cenowych. W postępowaniu przetargowym przyjęte zostały trzy kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji jakości oraz termin wykonania.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji, robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji na użytkowanie.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także