Depesze

GDDKiA: przetarg na wykonawców 57 km trasy S5
2014-10-02  |  09:05

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawców czterech kolejnych odcinków drogi ekspresowej S5. W sumie mają oni zbudować ok. 57 km nowej drogi.

W ramach ogłoszonego przetargu powstać maja odcinki Aleksandrowo – Tryszczyn (14,7 km); Tryszczyn – Białe Błota (13,5 km); Białe Błota – Szubin (9,7 km); Szubin – Jaroszewo (19,3 km).

Postepowanie przetargowe na pozostałe odcinki (Nowe Marzy – Dworzysko; Dworzysko – Aleksandrowo oraz Jaroszewo – granica województwa) zostało już ogłoszone 23 września.Tym samym prowadzone są obecnie postępowania przetargowe na budowę prawie całej, 130 km drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Droga ekspresowa S-5 ma mieć na obecnym etapie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, docelowo po trzy. Poza budowa samej drogi inwestycja obejmować będzie m.in.budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego, przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych, budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych wraz ze zjazdami na przyległe działki oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także