Depesze

Espirito Santo podnosi rekomendację dla PGNiG do „neurtalnie” ze „sprzedaj”. Cena docelowa obniżona do 4,9 zł za akcję
2014-08-28  |  08:56

Espirito Santo Investment Bank podniósł w raporcie z 27 sierpnia rekomendację dla PGNiG-u do „neutralnie” ze „sprzedaj”. Cena docelowa została jednak obniżona o 30 groszy.

Nowa cena docelowa według analityków BESI dla akcji PGNiG-u to 4,9 zł wobec 5,2 zł z poprzedniej rekomendacji. Na zakończenie sesji 27 sierpnia kurs gazowej spółki wyniósł 5,04 zł.

Zdaniem autorów raportu, produkcja PGNiG-u w kluczowym dla spółki segmencie wydobywczym będzie stopniowo spadać po osiągnięciu maksymalnego poziomu w tym roku. Wszystko z powodu niskiego zastępowania wydobytych baryłek nowymi rezerwami oraz braku aktywności spółki w obszarze fuzji i przejęć – napisano w raporcie.

Analitycy oczekują też w przyszłym roku 4-krotnego spadku wyników w segmencie obrotu i magazynowania, a spółka będzie musiała dokonać wyboru między utratą części klientów a sprzedażą gazu po ujemnej marży na TGE.

BESI postrzega PGNiG jako jedyną w swoim spektrum inwestycyjnym spółkę z branży naftowej i gazowniczej, która wygeneruje ujemną dynamikę wyniku EBITDA oraz zysku netto w latach 2014–2016. Jednocześnie Spółka notowana jest z premią  wobec spółek o podobnym profilu na poziomie 14 proc. i 18 proc.  na wskaźniku EV/EBITDA kolejno w 2015P i 2016. Przy braku jednoznacznej kwantyfikacji wpływu liberalizacji rynku gazu w Polsce na działalność PGNiG  oraz konieczności dokonania przejęć w celu rozwinięcia segmentu wydobywczego, BESI uważa, że jakakolwiek istotna jednorazowa dywidenda jest mało prawdopodobna – napisał Wojciech Kozłowski, analityk, Espirito Santo Investment Bank (BESI).

(Newseria Inwestor)

 

 

 

Czytaj także