Depesze

ECA: poprawa wyników w sierpniu
2014-09-23  |  16:46

W ujęciu miesięcznym ECA wypracowała w sierpniu 639,8 tyś zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, notując wynik lepszy o ok. 25,9 proc. niż przed rokiem. ECA osiągnęła w tym czasie zysk w wysokości 118 tyś zł, wobec straty 144 tyś zł w sierpniu 2013 roku.

Narastająco na koniec sierpnia 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży ECA wyniosły 6,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 300 tyś zł. Na koniec sierpnia 2013 przychody spółki sięgały 6,8 mln zł, a zysk 907,5 tyś zł.

- Główny udział w przychodach ECA mają usługi z zakresu czynności rewizji finansowej, a największe przychody spółka osiąga w pierwszym i drugim kwartale roku z uwagi na przypadające na ten okres zlecenia badań sprawozdań finansowych- informuje komunikat.

Spółka tłumaczy, że  na wyniki wpływ miały przede wszystkim: utrzymująca się dekoniunktura na rynku usług rewizji finansowej oraz ujemna wycena papierów wartościowych w portfelu spółki, która w sierpniu wyniosła 133 tyś zł.

W sierpniu 2014 r. podjęte przez Emitenta działania zaowocowały pozyskaniem trzech klientów notowanych na GPW na badania sprawozdań finansowych: spółek Zastal, Gant Development w upadłości likwidacyjnej i Advadis w upadłości układowej.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także