Depesze

DM PKO BP podtrzymuje "kupuj" KGHM i podnosi cenę docelową do 151 zł
2014-09-04  |  11:15

DM PKO BP podtrzymał 4 września 2014  rekomendację kupuj dla KGHM z ceną docelową 151 zł.

KGHM – jak podano w komunikacie – wydaje nam się dobrą ekspozycją na rynek miedzi, a sama spółka jest niedowartościowana nawet przy bieżących cenach metali.

DM PKO BP oczekuje  stabilizacj i cen miedzi na poziomie około 7000 dolarów za tonę z perspektywą wzrostu. Zdaniem analityków banku w latach 2014–2016 nowe projekty górnicze zwiększą moce o prawie 3,3 mln ton, a o ponad 3,3 mln ton wzrośnie produkcja miedzi rafinowanej. To prawdopodobnie oznacza trzy lata zbilansowanego rynku (lekka nadwyżka lub deficyt). Z drugiej strony niski poziom zapasów, lepsza sytuacja w Chinach oraz przede wszystkim wizja strukturalnego deficytu miedzi po 2016 r. będzie wspierać notowania i powoli może zacząć wychodzić na pierwszy plan – przewidują analitycy.

Poza miedzią rośnie też znaczenie srebra, molibdenu oraz innych metali szlachetnych produkowanych przez KGHM. W wynikach KGHM dużą wagę mają ceny srebra: 10 proc. wzrostu ceny oznacza wzrost EBIT o 215 mln zł, czyli o ponad 6-7 proc. Dodatkowo od 2015 roku ważny będzie molibden (10 proc. zmiany ceny to 105 mln zł dla części KGHM w projekcie Sierra Gorda) oraz inne metale szlachetne (w sumie produkcja 140 mln troz, czyli mocno ponad 0,5 mld zł.). Łącznie udział w sprzedaży metali innych niż miedź i srebro wzrośnie z 3 proc. w 2013 roku do 8,5 proc. w roku 2016.

W ocenie analityków KGHM ma ciekawy portfel projektów, które zapewniają wzrost do roku 2020, dywersyfikuje portfel produktów i od 2017 r. systematycznie odbudowuje FCF. Ponadto jest notowana z dyskontem do spółek porównywalnych przy wyższej stopie dywidendy.

W 2014 r. FCF dla grupy osiągnie minimum (-1 proc. kapitalizacji), ale od przyszłego roku będzie rósł i w roku 2018 r. przekroczy 10 proc.

– W latach 2014–2015 przy naszych założeniach, zysk netto będzie ok. 2,4-2-6 mld zł. Jest to również efektem skutecznego hedgingu miedzi i waluty, który przy dzisiejszych cenach (opcje in the money) zwiększyłby sprzedaż o 500 mln zł i 230 mln zł odpowiednio w roku 2014 i 2015. W sumie dywidenda w najbliższych latach będzie oscylować w granicach 5 zł/akcję –oceniają analitycy DM PKO BP.

DM PKO BP zwraca też uwagę, że w lipcu produkcję rozpoczął flagowy projekt Sierra Gorda, który od 2015 roku zacznie istotnie kontrybuować do wyników KGHM. Mimo presji na CAPEX (ostatecznie 4,16 mld dolarów) i koszty projekt stanowi istotną wartość dla KGHM (37 zł/akcję), która zależy od ceny miedzi, molibdenu i złota. W dalszej perspektywie jest wiele innych projektów, które zapewniają coroczny wzrost do roku 2020. Do najważniejszych należą Victoria (miedź, nikiel, metale szlachetne), druga faza Sierra Groda i miedź tlenkowa oraz Afton-Ajax (miedź i złoto).

– Dodatkowo obraz rynku miedzi poprawił się w ostatnich miesiącach dzięki opóźnieniom w projektach, ożywieniu na rynkach rozwiniętych i stabilizacji w Chinach. Oczekujemy zbilansowania popytu z podażą do 2016 r., a następnie strukturalnego deficytu – podsumowuje swą rekomendację DM PKO BP.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także