Depesze

DM PKO BO: Kupuj dla akcji GPW, cena docelowa 46 zł
2014-10-02  |  12:22

Dom Maklerski PKO BP podtrzymał rekomendację Kupuj dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena docelowa to 46 zł, co oznacza przestrzeń do 22-proc. wzrostu.

Analitycy DM PKO BP podtrzymali pozytywne nastawienie do akcji GPW.

– Biorąc pod uwagę ryzyka jakie wiązałyby się z potencjalnym aliansem z Wiedniem (wycena, integracja, nawis podażowy), decyzję o odstąpieniu od transakcji oceniamy pozytywnie – piszą analitycy DM PKO BP. – Lepszy od czarnych scenariuszy okazał się również finał zapisów do OFE (w systemie pozostanie ok. 23 proc. dotychczasowych składek). Mając na uwadze zniknięcie dwóch istotnych czynników ryzyka dla GPW, liczmy na spadek dyskonta wobec grupy porównawczej, które utrzymuje się na poziomie 30 proc.

Cena docelowa na poziomie 46 złotych oznacza przestrzeń do 22-proc. wzrostu wobec wczorajszego kursu zamknięcia (32,26 zł).

(Newseria Inwestor)

Czytaj także