Depesze

Continental Opony wycofuje wniosek o upadłość spółki zależnej od Fota SA
2014-09-30  |  12:40

Pełnomocnik spółki Continental Opony Polska będącej wierzycielem zależnej od Fota SA spółki Art-Gum przesłał  do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej wniosek o cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Art-Gum.

Fota podkreśla w komunikacie, że wobec znacznego uregulowania zobowiązań Art-Gum wobec Continental Opony Polska, będącego wieloletnim kontrahentem Art-Gum, dokonując wzajemnych potrąceń i rozliczeń, strony w sposób polubowny doprowadziły do wyjaśnienia zaistniałych okoliczności zarówno zadłużenia jak i złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Obecnie Fota oczekuje informacji z sądu o umorzeniu wszczętego postępowania.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także