Depesze

Budimex złożył najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik
2014-10-03  |  14:12

Budimex poinformował, że jego oferta została wybrana przez GDDKiA jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę drogi ekspresowej S19. Wartość oferty to 344,62 mln zł netto.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie wybrała ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła Dąbrowica (bez węzła) do węzła Konopnica (wraz z węzłem) i połączenie z istniejącą drogą krajową nr 19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła Konopnica do drogi krajowej nr 19.

Wartość oferty to 344,618 mln złotych netto.

Na budowę drogi Budimex będzie miał 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie licząc trzymiesięcznych okresów zimowych.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także