Depesze

Boryszew w wezwaniu płaci 4,90 zł za akcje Hutmen SA
2014-09-22  |  09:33

Boryszew ogłosił wezwanie na udziały w spółce Hutmen i zamierza wycofać ją z giełdy. Za jedną akcję oferuje 4,9 zł.

Boryszew oraz jej spółki zależne zamierzają ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż niemal 8,9 mln akcji spółki Hutmen, co razem z akcjami już posiadanymi przez podmioty zależne od Boryszewa spowoduje osiągnięcie poziomu 100 proc. udziałów w Hutmenie.

Planowana cena nabycia akcji w wezwaniu wyniesie 4,9 zł za jedną akcję.

Po podjęciu przez Walne Zgromadzenie spółki Hutmen uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji i udzielenia zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom formy dokumentu, akcje te zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także