Depesze

Bogdanka: wniosek o zgodę resortu ochrony środowiska na eksploatację nowego złoża węgla
2014-09-22  |  16:22

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka zabiega o zgodę resortu ochrony środowiska na eksploatację nowego złoża węgla w zagłębiu lubelskim.

W  związku z otrzymaniem 8 września informacji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o koncesję wydobywczą na obszarze K-6-7, spółka złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

– Mamy nadzieję, że Ministerstwo Środowiska ponownie przeanalizuje nasz wniosek i weźmie pod uwagę argumenty prawne, które przemawiają na korzyść Bogdanki, oraz szeroko rozumiane dobro publiczne – powiedział Zbigniew Stopa, prezes LW Bogdanka. – W naszym przekonaniu przedłużenie żywotności Bogdanki, przedsiębiorstwa zaliczanego do firm o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki oraz dostarczającego ponad 25 proc. węgla do polskich elektrowni, jak najbardziej można sklasyfikować jako ów interes publiczny.

Spółka uzasadnia swój wniosek nieprawidłowym w jej ocenie stosowaniem przez organ koncesyjny przepisów prawa geologicznego i górniczego dotyczących koncesji oraz faktem, że prowadzenie prac rozpoznawczych na terenie rozpoznanym w stopniu wystarczającym do rozpoczęcia wydobycia jest bezprzedmiotowe i opóźnia możliwe już rozpoczęcie wydobycia na tym terenie, co jest działaniem wbrew ekonomicznym interesom Skarbu Państwa.

– Położenie złóż, o które się staramy bezpośrednio przy eksploatowanych przez nas obecnie terenach oznacza, że moglibyśmy zacząć wydobywać węgiel z nowego obszaru bardzo szybko i w efektywny sposób – podkreśla prezes LW Bogdanka. – Również i to oznacza korzyści z punktu widzenia interesu publicznego – dla państwa, jako właściciela złóż, najwięcej korzyści przynosi wydobycie prowadzone w sposób racjonalny, zapewniający optymalne wykorzystanie kopalin, z poszanowaniem środowiska.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także