Depesze

Bogdanka: Przychody w I poł. 2014 r. o 7,6 proc. wyższe rdr, zysk netto spadł do 91,22 mln zł
2014-08-28  |  11:30

Bogdanka poprawia przychody, ale w związku z rosnącymi kosztami spada w ujęciu rocznym zysk netto.

Przychody ze sprzedaży GK Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. wyniosły w I półroczu 2014 r. 945,4 mln zł i są o 7,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 91,22 mln zł i było rdr o 35,65 proc. niższy.

Powodem obniżenia zysku były rosnące koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, które sięgnęły 745 mln zł wobec 624 mln zł przed rokiem.

Po skorygowaniu kosztów rodzajowych o koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby, rozliczenia międzyokresowe i wartość węgla pozyskanego podczas drążenia wyrobisk oraz po uwzględnieniu rezerw, zmiany stanu produktów oraz kosztów sprzedanych towarów i materiałów otrzymano koszt własny sprzedaży, który w I półroczu 2014 r. wyniósł 816 mln zł. Jest on wyższy o 18,23 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (przy wzroście ilości sprzedanego węgla o 13,60 proc. rdr – tłumaczą autorzy raportu finansowego.

Na koniec półrocza Bogdanka miała 142,5 tys. ton zapasów węgla, czyli o 51 proc. mniej niż przed rokiem.

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży grupy jest produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta generuje w każdym z porównywanych okresów sprawozdawczych ok. 95 proc. osiąganych przez grupę przychodów ze sprzedaży. W drugim kwartale 2014 r. grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży węgla o niecałe 3 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2013 r., natomiast porównanie półrocza 2014 roku do półrocza 2013 roku wskazuje wzrost o 6,88 proc. – wynika z raportu Bogdanki.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także