Depesze

BESI: Kupuj PZU
2014-09-03  |  10:01

Espirito Santo rekomenduje „kupuj” dla akcji PZU i podwyższa cenę docelową.

Espirito Santo Investment Bank w raporcie z 2 września, potwierdził swoją rekomendację „kupuj” dla PZU i podniósł cenę docelową akcji spółki z 520 zł na 530 zł ze względu na wyższe oczekiwania co do zysku netto w latach 2014 - 2015 i niższy założony koszt kapitału własnego. Kurs otwarcia z 3 września br. o 478 zł.

BESI spodziewa się dochodów netto PZU wyższych o 8/12 proc. i dywidendy przypadającej na jedną akcję wyższej o 9/22 proc., odpowiednio w latach 2014/2015.

Ponadto, biorąc pod uwagę scenariusz spodziewanych obniżek stóp, BESI spodziewa się lepszego zachowania kursu akcji ubezpieczyciela niż polskich banków.

BESI zakłada, że w dwóch najbliższych latach PZU będzie dystrybuować do akcjonariuszy w formie dywidendy nadwyżki kapitałowe, dzięki czemu poziom dywidendy będzie atrakcyjny dla akcjonariuszy – odpowiednio 37.5 zł i 41.5 zł  dywidendy na akcje w latach 2015/2016.

BESI podkreśla pozytywny wpływ przejęć dokonanych przez PZU w ostatnich kwartałach – zarówno Link4, spółki bałtyckie, jak i spółki medyczne powinny pozytywnie kontrybuować do wyniku PZU w kolejnych latach. Analitycy spodziewają się, że po zaskakująco wysokim poziomie kosztów w drugim kwartale 2014 w kolejnych kwartałach koszty w PZU będą pod kontrolą, m.in. pozytywny wpływ na poziom kosztów PZU może mieć trwające wdrożenie nowego systemu informatycznego – tłumaczą Kamil Stolarski i Łukasz Jańczak, analitycy Espirito Santo Investment Bank.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także