Depesze

Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje inwestycje PGNiG
2014-10-02  |  17:01

Wydatki inwestycyjne PGNiG do kwoty 1 mld zł sfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. 2 października podpisana została umowa programu emisji obligacji, która będzie obowiązywać do roku 2024.

Finansowanie zostanie przeznaczone na wydatki inwestycyjne Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie m.in. utrzymania zdolności wydobywczych, dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz       budowy sektora energetycznego,

Umowa pozwala na emisję obligacji długoterminowych o wartości do 1 mld zł. Ostateczny termin wykupu obligacji to 30 września 2024. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie pełnić funkcję gwaranta emisji, agenta ds. emisji, agenta płatności i depozytariusza.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także