Depesze

Bakalland uzgodnił szczegóły przejęcia Delecty
2014-09-11  |  16:10

10 września uzgodniony został plan połączenia Bakallandu ze spółką Innova Phoenix. W wyniku planowanego połączenia Bakalland przejmie kontrolę nad Rieber Foods Polska, właścicielem marki Delecta. 

Spółka przejmowana jest właścicielem 100 proc. akcji właściciela Delecty i akcje te stanowią jedyne istotne aktywo spółki przejmowanej. Połączenie spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Innova Phoenix na Bakalland w zamian za akcje zwykłe na okaziciela, które Bakalland wyda jedynemu wspólnikowi spółki przejmowanej, tj. spółce Innova Phoenix S.à r.l., z siedzibą w Luksemburgu.

W związku z planowanym połączeniem dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Bakalland o kwotę 1 607 142,80 złotych w wyniku emisji 16 071 428 akcji emisji połączeniowej o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Te akcje, warte według notowań z 22 września 2014 ok. 44,5 mln zł, w zamian za Rieber Foods Polska otrzyma dotychczasowy właściciel, czyli Innova Phoenix S.à r.l.

Za Rieber Foods Polska Innova Phoenix S.à r.l., zapłacił 8 sierpnia 2014 r. 100 mln zł. Bakalland przejmuje jednak spółkę, której majątek obciąża 55 mln zł pożyczki na zakup akcji Delecta.

Połączenie stanowi element strategii rozwoju grupy kapitałowej Bakalland, przewidującej stworzenie silnego (zarówno na rynku polskim, jak i w regionie) podmiotu konsolidującego rozpoznawalne marki detaliczne z szeroko rozumianej branży spożywczej z uwzględnieniem produktów z kategorii wprowadzanej do obrotu przez Delectę – podkreślono w komunikacie. – Długookresowym celem planowanego połączenia jest uzyskanie efektów synergii, poprawa wyników oraz rozszerzenie rynków, na jakich działa grupa kapitałowa Bakalland.

Przewidywanym efektem połączenia ma być m.in. poprawa efektywności, dostęp do kapitału na korzystniejszych warunkach, możliwości realizacji przedsięwzięć o szerszym zakresie, w tym w ramach wspólnych kontraktów zakupowych, dystrybucyjnych, sprzedażowych oraz skuteczniejsze wykorzystanie potencjału marek podmiotów podlegających łączeniu.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także