Depesze

Awbud: umowa na modernizację oczyszczalni ścieków w Bełchatowie
2014-09-29  |  17:07

Awbud zmodernizuje za 12,2 mln zł węzeł przyjmowania ścieków oraz oczyszczalnię w Bełchatowie.

 W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Wod.-Kan, a Awbudem, 29 września została podpisana umowa na usługi projektowe i roboty budowlane realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, której przedmiotem jest modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków, realizowanego w ramach projektu budowy i modernizacji systemu sieci wodno-kanalizacyjnej w Bełchatowie.

Za wykonanie zamówienia Awbud otrzyma wynagrodzenie w wysokości 12,2 mln zł  brutto.

Na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zakończonego odbiorem częściowym spółka ma 120 dni od daty podpisania umowy, zaś wykonanie robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej wraz z odbiorem końcowym musi zakończyć do 29 maja 2015.

(Newseria Biznes)

Czytaj także