Depesze

ARP sprzedała swej spółce zależnej 20,44 proc. akcji Polimexu-Mostostalu
2014-09-05  |  11:25

Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała, że sprzedała spółce SPV Operator Sp. z o.o. pakiet akcji spółki Polimex-Mostostal S.A., które stanowią 20,44 proc. jej  kapitału zakładowego.

Sprzedane akcje dają  20,44 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Polimex-Mostostal. Akcje zostały sprzedane poprzez transakcję poza rynkiem regulowanym 29 sierpnia 2014 roku. Polimex-Mostostal – zgodnie z wymogami formalnymi – został poinformowany o transakcji.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. nie zmienia swojej strategii inwestycyjnej w stosunku do Polimexu-Mostostalu – mówi Jerzy Góra, wiceprezes zarządu ARP S.A. – SPV Operator to spółka zależna, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ARP S.A. Transakcja miała charakter techniczny i ma związek z alokacją aktywów w ramach Grupy.

(Newseria Inwestor)

Czytaj także